Workshop Chairs

 • Lei Wang, Dalian University of Technology, China
 • Lei Shu, Osaka University, Japan
 • Chunsheng Zhu, University of British Columbia, Canada

Program Committee Chairs

 • Fei Hao, Huazhong University of Science and Technology, China
 • Xiulong Liu, Dalian University of Technology, China

Publicity Chairs

 • Zheng Wang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Xin Ge, University of British Columbia, Canada

Program Committee Members

 • Zhe Chen, Carnegie Mellon University, USA
 • Trung Q. Duong, Blekinge Institute of Technology, Sweden
 • Zhengjiu Gao, University of Science and Technology of China, China
 • Guangjie Han, Hohai University, China
 • Xiaokang Liu, Dalian University of Technology, China
 • Jin Ma, Korea Advanced Institute of Science and Technology, South Korea
 • Shuchao Ma, University of Science and Technology of China, China
 • Jianwei Niu, Beihang University, China
 • Yuexin Peng, Beijing University of Post and Telecommunications, China
 • Baihua Su, Shanghai Jiaotong University, China
 • Yongliang Wang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Zhaoxing Wang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Bin Xu, Shanghai Jiaotong Univeristy, China
 • Jingzhu Yang, Columbia University, USA
 • Le Yang, The University of Sydney, Australia
 • Xiangping Zhai, City University of Hong Kong, China
 • Wenhao Zhang, Tsinghua University, China
 • Yongjie Zhang, Zhejiang University, China
 • Zhangbing Zhou, TELECOM SudParis, France

Web Chair

 • Yidan Liu, Beijing Institute of Technology, China