Sponsors

General Chairs

Elisa Bertino, Purdue University, USA
Yang Xiang, Deakin University, Australia
Justin Shi, Temple University, USA

Program Chairs

Jiankun Hu, University of New South Wales, Australia
Md Zakirul Alam Bhuiyan, Temple University, USA
Nurul I Sarkar, Auckland University of Technology, New Zealand

Executive Chairs

Kevin Wang, The University of Auckland, New Zealand
William Liu, Auckland University of Technology, New Zealand
Dong Seong Kim, University of Canterbury, New Zealand

Steering Committee

Jianhua Ma(Chair), Hosei University, Japan
Laurence T. Yang(Chair), St. Francis Xavier University, Canada
Tadashi Dohi, Hiroshima University, Japan
Yuanshun Dai, University of Electronic Science & Technology of China, China

Workshop Chairs

Ryan Ko, University of Waikato, New Zealand
Yong Yu, University of Electronic Science & Technology of China, China
Yizhi Ren, Hangzhou Dianzi University, China

Demo/Poster Chair

Sheng Wen, Deakin University, Australia
Jianwen Xiang, Wuhan University of Technology, China

Publicity Chairs

Ilsun You, Soonchunhyang University, Korea
Yingjie Xia, Zhejiang University, China
Yu Wang, Deakin University, Australia
Yulei Wu, University of Exeter, UK
Mubashir Husain Rehmani, COMSATS IIT, Pakistan

Web and Submission Chairs

Lingze Wei, University of Illinois, USA
Zihao Jiang, St. Francis Xavier University, Canada
Sazzad Hussain, St. Francis Xavier University, Canada


Copyright DASC-2016. Created and Maintained by DASC-2016 Web Team.